Arbeid en Gezondheid

PALMC streeft naar het optimaliseren van het eigen werkvermogen van de medewerker waardoor hij of zij duurzaam en gezond passende arbeid kan verrichten.

Bij…..

 • advies op het gebied van fysieke belasting en belastbaarheid, ergonomie, arbotechnische en organisatorische aspecten
 • voorlichting, gericht op het bevorderen van bewustzijn met betrekking tot de risico’s van de fysieke aspecten van arbeid, het lichamelijk functioneren en het verantwoord gebruik van het lichaam
 • werk-, til- en houdingsadvies op de werkplek
 • structureel preventieadvies, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur
 • individuele begeleiding van werknemers bij verminderde inzetbaarheid en bij reïntegratie
 • bijdrage in de ketenzorg binnen de arbeidsgezondheidszorg
 • analyse van alle aspecten van arbeid, werkplek en werknemer
 • advies met betrekking tot fysieke belasting/belastbaarheid en de juiste werkwijze
 • begeleiding bij herstel van fysieke klachten aan het HBA en bevordering van reïntegratie
 • advies om te komen tot schadelastbeheersing door preventie van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim ten gevolge van fysieke belasting in het werkproces.

  Voorbeelden van klinimetrie bij fysieke arbeid:

  repeterende bewegingen (methode Peerenboom, methode Harm, Fysibel, OCRA, Checklist 5W)
  Tillen/ Dragen (NIOSH, 3D Statis strength prediction program, KIM tool voor tillen houden en dragen, Mital)
  Duw en trekbewegingen (methode mital, Kim Tool)
  Energetische belasting ( Hartlsag, %HRR en MAWT, berekening energie verbruik KJ/min)
  Werkhoudingen (Multimomentopname zoals OWAS, TRAC, stoplichtmodel Peereboom, checklist statische werkhoudingen, beslisschema zitten – stand werk, 3D SSPP)
  Krachten/ gewrichtsnormen ( 3D SSPP, Berekening Rug- en schouderbelasting bij kar of rolcontainer)

  De producten die wij leveren , spitsen zich toe op de risico’s van lichamelijke arbeid op organisatieniveau en op de effecten daarvan op de gezondheid van het individu. Voorbeelden daarvan zijn:

  Organisatorisch:

  • onderzoek ten behoeve van risico-inschatting (organisatorisch, technisch of individueel)
  • advies voor inrichting van arbobeleid, i.c. beleid fysieke belasting
  • ondersteuning bij uitvoering en borging van beleid fysieke belasting
  • preventief advies voor inrichting werkplek en/of werkproces
  • advies voor (her)ontwerp en inrichting van werkplekken bij verbouw en nieuwbouw
  • werkplekbezoek ter voorbereiding op voorlichting, gerichte instructie of werktechniektraining voor groepen

  Individueel:

  • beoordelen fysieke belasting en belastbaarheid voor functie en taken
  • werkplekonderzoek ter voorbereiding op training, advies of coaching
  • ergonomische aanpassingen ter voorbereiding op werkhervatting
  • advies inzake hulpmiddelen en meubilair om klachten te voorkomen of te verminderen
  • korte functionele training op de werkplek
  • opzetten en begeleiden reïntegratietrajecten
  • inzicht geven in herstelbevorderende maatregelen

Lees meer over onze diensten:
Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie