Actief op alle eilanden
  • advies op het gebied van fysieke belasting en belastbaarheid, ergonomie, arbotechnische en organisatorische aspecten
  • voorlichting, gericht op het bevorderen van bewustzijn met betrekking tot de risico’s van de fysieke aspecten van arbeid, het lichamelijk functioneren en het verantwoord gebruik van het lichaam
  • werk-, til- en houdingsadvies op de werkplek
  • structureel preventieadvies, bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsfysiotherapeutisch spreekuur
  • individuele begeleiding van werknemers bij verminderde inzetbaarheid en bij reïntegratie
  • bijdrage in de ketenzorg binnen de arbeidsgezondheidszorg
  • analyse van alle aspecten van arbeid, werkplek en werknemer
  • advies met betrekking tot fysieke belasting/belastbaarheid en de juiste werkwijze
  • begeleiding bij herstel van fysieke klachten aan het HBA en bevordering van reïntegratie
  • advies om te komen tot schadelastbeheersing door preventie van arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim ten gevolge van fysieke belasting in het werkproces. Voorbeelden van klinimetrie bij fysieke arbeid: repeterende bewegingen (methode Peerenboom, methode Harm, Fysibel, OCRA, Checklist 5W)
   Tillen/ Dragen (NIOSH, 3D Statis strength prediction program, KIM tool voor tillen houden en dragen, Mital)
   Duw en trekbewegingen (methode mital, Kim Tool)
   Energetische belasting ( Hartlsag, %HRR en MAWT, berekening energie verbruik KJ/min)
   Werkhoudingen (Multimomentopname zoals OWAS, TRAC, stoplichtmodel Peereboom, checklist statische werkhoudingen, beslisschema zitten – stand werk, 3D SSPP)
   Krachten/ gewrichtsnormen ( 3D SSPP, Berekening Rug- en schouderbelasting bij kar of rolcontainer)

   De producten die wij leveren , spitsen zich toe op de risico’s van lichamelijke arbeid op organisatieniveau en op de effecten daarvan op de gezondheid van het individu. Voorbeelden daarvan zijn:

   Organisatorisch:
   • onderzoek ten behoeve van risico-inschatting (organisatorisch, technisch of individueel)
   • advies voor inrichting van arbobeleid, i.c. beleid fysieke belasting
   • ondersteuning bij uitvoering en borging van beleid fysieke belasting
   • preventief advies voor inrichting werkplek en/of werkproces
   • advies voor (her)ontwerp en inrichting van werkplekken bij verbouw en nieuwbouw
   • werkplekbezoek ter voorbereiding op voorlichting, gerichte instructie of werktechniektraining voor groepen.

   Individueel:
   • beoordelen fysieke belasting en belastbaarheid voor functie en taken
   • werkplekonderzoek ter voorbereiding op training, advies of coaching
   • ergonomische aanpassingen ter voorbereiding op werkhervatting
   • advies inzake hulpmiddelen en meubilair om klachten te voorkomen of te verminderen
   • korte functionele training op de werkplek
   • opzetten en begeleiden reïntegratietrajecten
   • inzicht geven in herstelbevorderende maatregelen