Indicatie: 
Voor de borging van het gezondheidsbeleid en in het kader van duurzame inzetbaarheid is de zorgcoach een betaalbare uitkomst. Deze coach is uw aanspreekpunt die u direct ondersteunt bij dreigend uitval of verzuim en vroegtijdig knelpunten signaleert. Uw organisatie heeft de zekerheid van de juiste interventies op het juiste moment. Snelheid, effectiviteit en deskundigheid staan daarbij centraal.

Kosten:               Op aanvraag

Voorwaarde:
In overleg met de opdrachtgever kan bepaalt worden hoeveel zorgcoaches er getraind moeten worden.
Het implementeren van een zorgcoachsysteem kan alleen goed geschieden indien vooraf een ergonomisch onderzoek gedaan is. ( werkplekergonomie, werkgedrag en werkorganisatie).

Wij vinden het in het kader van motivatie en betrokkenheid van medewerkers van groot belang om de medewerkers in het onderzoek intensief te betrekken (Effect = Kwaliteit x Acceptatie)

Omvang:            Nader te bepalen en afhankelijk van bedrijfsgrootte.

Resultaat:           Inzicht in – en uitvoering van arbobeleidsaspecten op het uitvoerende niveau in de organisatie.
Implementatie van het beleid naar de werkvloer. Door een systeem van zorgcoaches ontstaat in goede borging van arbobeleid in de organisatie.

Inhoud:
Zorgcoaches zijn functionarissen in de organisatie die op de werkvloer specifiek aandacht besteden aan de arbeidsomstandigheden aldaar. Het zijn sleutelfunctionarissen waar het gaat om het vormgeven en uitvoeren van arbobeleidsaspecten.
Zorgcoaches helpen u aandacht te besteden aan het voorkomen van verzuim en het inzetbaar houden van medewerkers. Door alertheid op dreigend verzuim te verankeren in de organisatie en goede voorlichting te bieden over vitaliteit streven we naar een goede balans tussen belasting en belastbaarheid.


Output: 
Een aantal medewerkers is specifiek getraind op de taak van zorgcoach.
Het zorgcoachsysteem is verankerd in de organisatie.