Een praktische cursus voor mensen die werken met ouderen en te maken hebben met fysieke belasting.

DOEL: De cursist kan in diverse situaties de juiste transfertechniek of het juiste hulpmiddel op de goede manier gebruiken. De cursist heeft inzicht in eigen belasting en belastbaarheid.

CURSUSINHOUD

  • Eigen houding, belasting en belastbaarheid, training
  • Relevante anatomie,fysiologie,pathologie (klachten)
  • Casusgerichte training van tiltechnieken
  • Casusgerichte training van hulpmiddelen
  • Uitwisselen van ervaringen

WERKWIJZE: Er wordt veel in de praktijk geoefend, met voorbeelden uit de eigen praktijk. Er wordt aandacht besteedt aan eigen ervaringen en tips/trucs.

GROEPSGROOTTE: Minimaal 8 maximaal 12 personen.

RESULTAAT:

1. Preventie van klachten
De cursus heeft als doel om mensen bewust te maken van de risico’s van het werk en hen handvatten te geven om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Dit wordt gedaan middels scholing over het functioneren van het menselijk lichaam, inrichting, werkwijze, werkmethode en leefstijl.

2. Deelnemers actief aan het werk zetten om zelf met oplossingen te komen.
Uitgangspunt tijdens de cursus is om mensen eerst te leren omgaan met de bestaande middelen. Tegenwoordig wordt vaak gedacht dat klachten voorkomen of bestreden kunnen worden door het gebruik van hulpmiddelen. Hulpmiddelen kunnen echter tot passiviteit leiden. Deze extrinsieke oplossingen geven vaak tijdelijk een resultaat. Veel meer moet gekeken worden naar intrinsieke oplossingen.

3. Tijdens de cursus worden er een aantal praktische voorstellen gedaan hoe men de belastende momenten het hoofd kan bieden.

OUTPUT:

Tijdens deze cursus krijgt u voorlichting over uw gezondheid en krijgt u inzicht in de risico’s op gezondheidsklachten zoals CANS en rugklachten. U leert hoe u beginnende klachten kunt herkennen en u krijgt handvatten aangereikt om gezondheidsklachten te voorkomen en te bestrijden.
In het praktijkgedeelte krijgt u passende instructie voor uw werkzaamheden, leert u rugsparend werken en krijgt u instructie met betrekking tot CANS-preventieve werkhoudingen en werkbewegingen.