Visie: PALMC streeft naar het optimaliseren van het eigen werkvermogen van de medewerker waardoor hij of zij duurzaam en gezond passende arbeid kan verrichten. Hiermee geeft PALMC mede invulling aan het project Duurzame Inzetbaarheid tot Arbeid.

visie palmc (preventie, advies, leefstijl, management consultancy)
Preventie, Advies, Leefstijl & Management Consultancy

PALMC beschikt hiertoe over gekwalificeerde en ervaren bedijfsfysiotherapeuten, manueel therapeuten, bedrijfsartsen, bedrijfspsychologen en coaches. Daarnaast kan men beschikken over korte lijnen met: medisch specialisten als orthopeed, revalidatiearts, sociaal geneeskundige, arbeidsdeskundige en re-integratie consulent. PALMC werkt nauw samen met diverse Arbodiensten. 
De Visie van PALMC richt zich voornamelijk op het voorkomen van verzuim door een gedragsmatige aanpak. Duurzame werkhervatting is het resultaat van een goede samenwerking tussen het bedrijf, de medewerker, Arbodienst en PALMC.

Missie: PALMC wil op praktische en doeltreffende wijze ‘mens en bedrijf’ ondersteunen . Samen met de klant zoekt zij naar mogelijkheden om het personeel gezonder, productiever en waardevoller te maken.  Dit noemen we duurzame vitaliteit.