Indicatie:
Een adviesspreekuur is een beleidsinstrument waarmee voor medewerkers een laagdrempelige voorziening wordt getroffen, die voorziet in de behoefte aan informatie, gericht advies en vaak ook geruststelling, op het moment van dreigende of beginnende klachten.

Doel:
Dreigende- en beginnende klachten van medewerkers worden op tijd gesignaleerd en adequate stappen worden gezet om de klachten op te lossen c.q. verergering van de klachten te voorkomen.

Kosten:               op aanvraag

Voorwaarde:
Is direct toegankelijk voor de medewerker op het spreekuur binnen het bedrijf

Omvang:
Een Bedrijfsfysiotherapeut bij u op het bedrijf. De frequentie is nader te bepalen (bijvoorbeeld 1 keer per 2 weken). Duur: 2 tot 4 uur, afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Maximaal 3 medewerkers per uur. De bedrijfsfysiotherapeut werkt met een grof gestandaardiseerd adviesspreekuur protocol. De spreekuurgegevens worden opgeslagen. Met de gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan.


Resultaat:           • Vroegtijdige signalering

                            • Gerichte informatievoorziening en advisering medewerker

                            • Er is aandacht voor de medewerker

                            • Gerichte indicatiestelling voor:

– beloop afwachten/adviseren en geruststellen

– doorverwijzen naar bijvoorbeeld bedrijfsarts

– nader onderzoek (b.v. werkplekonderzoek, manueel therapeut,                                                                     psychologisch onderzoek)


Inhoud:
De BFT formuleert een definitie van het (potentiële) gezondheidsprobleem en de mogelijke aanpak daarvan op basis van informatie, verkregen uit het introductiegesprek, reeds beschikbare rapporten en interviews.

Output:              Rapportage huisarts (ha)

                Rapportage bedrijfsarts (ba) met advies vervolg programma

                Rapportage aan werkgever met advies vervolg programma

Het versturen van rapportage aan medische disciplines is alleen dan toegestaan met toestemming van de medewerker op dat moment zijnde patiënt en is geborgd in ons patiënt volg systeem.