Als medewerkers te maken hebben met fysieke belasting door zware, fysiek belastende werkzaamheden uit te voeren of op een verkeerde manier zitten, tillen, duwen, trekken, reiken of staan, is de kans op klachten aan de knieën, heup, arm, nek, rug, schouders groot. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke gezondheid en (duurzame) inzetbaarheid.

Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten en herstellen sneller als zij fit genoeg zijn voor hun taak én hun lichaam effectief gebruiken. Dit bereiken zij met praktische instructies over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting met als insteek:

Bewustwording – Gedragsverandering – Eigen verantwoordelijkheid

RESULTAAT

Na de training hebben medewerkers kennis, inzicht en vaardigheden in:

fysieke en repeterende belasting

de risico’s en de gevolgen hiervan op spieren, gewrichten en vitaliteit.

mogelijkheden om fysieke werkbelasting te verminderen door effectief lichaamsgebruik en gezond werkgedrag

training fysieke belasting

Klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor 38% van het werkgerelateerde ziekteverzuim en 21% van de nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Bovendien leidt een ongunstige fysieke belasting tot het maken van fouten en een lager werktempo.

Bekijk de infographic

INHOUD

Dit leren de deelnemers tijdens de training:

Inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens de werkzaamheden (hierbij gebruiken we foto’s).

Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten?

Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?

Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?

Maatregelen die je kunt nemen bij beginnende klachten.

Zelf oefenen, ervaren en oordelen tijdens het oefenen van verschillende werkhoudingen.

Het uitgangspunt van de training is:

Bewustwording –> Gedragsverandering –> Eigen verantwoordelijkheid

om te bereiken dat medewerkers zorgen dat zij hun lichaam tijdens het werk efficiënt en effectief inzetten.

HOE ZIET DE TRAINING ER UIT?

De training is interactief en ervaringsgericht: theorie afgewisseld met oefeningen en uitwisselen van ervaringen. Na een plenair gedeelte oefenen we ‘on the job’ met het toepassen van de nieuwe kennis, inzicht en vaardigheden.

VOORBEREIDING

Een kennismakingsgesprek met u en de betreffende medewerkers op locatie. Wat doen zij? Hoe doen zij dat? Wat zijn de knelpunten? Wat moeten zij leren? Dat is het uitgangspunt voor de cursus.

OVERIGE MOGELIJKHEDEN

Check Fysieke Belastbaarheid

Individuele coaching en training

E-learning

Werkplekonderzoek fysieke belasting

Opleiden van Ergocoaches Fysieke Belasting.

Deelname aan projectteam Spreekuur fysieke belasting