Indicatie:
De Workshop ‘Gezond lichaamsgebruik op de werkvloer’ is geïndiceerd als er binnen de organisatie vragen zijn over belastende momenten in het werk. Of naar aanleiding van fysieke of gedragsmatige knelpunten die gevonden zijn binnen de RIE.

Kosten:
De kosten van de workshop en andere diensten zijn afhankelijk van het aantal  deelnemers/ groepen en de eventuele bedrijfsspecifieke wensen.

Voorwaarde: 
Offerte word opgemaakt na een grondige analyse van de knelpunten of inzicht in de belastende factoren in de organisatie. Na goedkeuring van de offerte kan de workshop na 7 werkdagen starten.

Omvang:
De workshop is voor een optimale participatie bedoelt voor maximaal 15 personen. Deze duurt 3 uur, waarna er aansluitend werkstijlscans gedaan kunnen worden .

Resultaat:           
1. Preventie van klachten

De cursus heeft als doel om mensen bewust te maken van de risico’s van het werk en hen handvatten te geven om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Dit wordt gedaan middels scholing over het functioneren van het menselijk lichaam, werkorganisatie, werkplekinrichting, werkwijze, werkmethode en leefstijl.

2. Deelnemers actief aan het werk zetten om zelf met oplossingen te komen.

Uitgangspunt tijdens de cursus is om mensen eerst te leren omgaan met de bestaande middelen. Tegenwoordig wordt vaak gedacht dat klachten   voorkomen of bestreden kunnen worden door het gebruik van hulpmiddelen.

Hulpmiddelen kunnen echter tot passiviteit leiden. Deze extrinsieke oplossingen geven vaak tijdelijk een resultaat. Veel meer moet gekeken worden naar intrinsieke oplossingen.

3. Tijdens de workshop worden er een aantal praktische voorstellen gedaan hoe men de belastende momenten tijdens het werk het hoofd kan bieden.

Deze voorstellen vragen van de medewerkers en van de werkgevers aanpassingen. In feite kan dit soms betekenen dat de ‘wijze van werken’ veranderd dient te worden.
Hiervoor is gedragsverandering nodig. Dit is geen eenvoudige zaak. Immers, gedrag dat mensen op een bepaald moment vertonen, bijvoorbeeld op een slechte manier tillen, is moeilijk af te leren of te veranderen.

5. Terugdringen van het arbeidsverzuim door preventieve gedragsverandering.
Door het geven van theoretische en praktische informatie inzake belastende en ontlastende momenten tijdens arbeidssituaties (op het werk en thuis) wordt beoogd een gedragsverandering te bewerkstelligen waardoor het uiteindelijke doel is arbeidsverzuim tijdens werk- en thuissituatie terug te dringen.               

Inhoud: 
De workshop bestaat uit een bijeenkomst op locatie van desbetreffend bedrijf. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het accent gelegd op de praktische invulling. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theorie:

–              Anatomie en fysiologie
–              Klachten die kunnen ontstaan.
–              Pathologie (werkingsmechanisme van klachten).
–              Preventie.
–              Praktische voorbeelden en technieken binnen de werktaken van de medewerkers.

Praktijk (o.a. bespreking van gewenste werktechniek):

–              Bukken, tillen
–              Zitten en zithouding
–              Trekken en duwen
–              Repeterende bewegingen
–              Gedragsverandering
–              Secundaire risicofactoren: trillingen, warmte, ondergrond, geluid, verlichting

Zoals al eerder aangegeven worden er bij deze onderwerpen een aantal “links” gelegd naar de Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Output:
Tijdens deze cursus krijgt u voorlichting over uw gezondheid en krijgt u inzicht in de risico’s op gezondheidsklachten zoals CANS en rugklachten. U leert hoe u beginnende klachten kunt herkennen en u krijgt handvatten aangereikt om gezondheidsklachten te voorkomen en te bestrijden.

In het praktijkgedeelte krijgt u passende instructie voor uw werktaken, leert u rugsparend werken en krijgt u instructie met betrekking tot CANS-preventieve werkhoudingen en werkbewegingen.

Naast verplichtingen voor de werkgever stelt de Arbowet en de ‘Wet verbetering Poortwachter’ ook dat de medewerker zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen èn andermans veiligheid en gezondheid.