Indicatie:
Er is een verplichting voor het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) voor bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle medewerkers bij elkaar opgeteld). Echter, zij mogen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.  Dit is een verkorte versie van de RI&E.
Naast het uit opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een Plan van Aanpak op te stellen. Bij de digitale RI&E-instrumenten is het Plan van Aanpak een vast onderdeel van de RI&E.

Kosten:               Op aanvraag

Voorwaarde:
Kan starten na overleg of in samenwerking met de opdrachtgever. In sommige gevallen is verder onderzoek geïndiceerd.


Omvang:            Nader te bepalen en afhankelijk van bedrijfsgrootte.

Resultaat:           Een RI&E levert twee dingen op: een aansluitende LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. Het geheel word schriftelijk getoetst.

Inhoud:              Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers.                         In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee medewerkers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn  deze worden genomen, dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

Schriftelijke toetsing (Medewerkers <25): Het betreft hier een schriftelijke toets van de uitgevoerde RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. Deze interventie geldt mits gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurde branchespecifieke en in de CAO opgenomen RI&E-instrument.

Schriftelijke toetsing (Medewerkers>25): Het betreft hier een toets van de uitgevoerde RI&E en het daarbij behorende plan van aanpak. De uitgevoerde RI&E wordt getoetst op volledigheid en betrouwbaarheid. Uw bedrijf en een eventuele werklocatie wordt door ons bezocht. De toetsing of uitvoering van de RI&E bij bedrijven met meer dan 50 medewerkers is veelal maatwerk. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Output:  U ontvangt een toetsingsbrief van een gecertificeerde kerndeskundige, deze moet u bewaren bij de RI&E en het plan van aanpak .
PALMC adviseert de organisatie en kan een aanvullend onderzoek voor u verrichten. De knelpunten uit de RI&E vormen dan het uitgangspunt waarbij wij de arbeidshygiënische strategie zullen hanteren.