Indicatie:
Naar aanleiding van een workshop kunnen er nog individuele aanpassingen nodig zijn op de werkplek. Ook kunnen er specifieke vragen zijn van het individu over zijn werksituatie. De werkgever kan dan een aansluitende werkstijlscan faciliteren. Het betreft een vereenvoudigde variant op het uitgebreide werkplekonderzoek.
 
Kosten:
Zie prijslijst in de bijlage. De werkstijlscans kunnen op uurtarief worden afgenomen, waarbij de duur kan variëren van 5 tot 20 minuten per medewerker.

Voorwaarde: 
Kan alleen ingezet worden na een quickscan, na een workshop of als borging van eerder gepresenteerde adviezen.
 
Omvang:            5 tot 20 minuten per medewerker.

Resultaat:           Het voorkomen van arbeidsverzuim.

                            Het optimaliseren van de werkplekinrichting.

                            Het bevorderen van bewustzijn voor risico’s in het werk( houding, beweging en gedrag) in relatie tot fysieke gezondheid.

                           
Inhoud:
Korte intake met een inventarisatie van de werkbelasting, volgens het 5 werk-factorenmodel  ( werktaken, werktijden, werkdruk, werkplek, werkwijze) in relatie tot de belastbaarheid.

Advies over het optimaliseren van de werkplek indien dit noodzakelijk is om arbotechnisch te  voldoen aan de wet- en regelgeving. Of advies over het optimaliseren van de werkplek indien dit een doorslaggevende rol speelt bij het veroorzaken dan wel in stand houden van  klachten.

Instructie die leidt tot verbetering van gebruik van de werkplek, gezonde werktechnieken en  werkhoudingen.

Het verbeteren van kennis en inzicht van (werk-)belasting en (werk-) belastbaarheid teneinde de balans hiervan te herstellen en/of te bewaken.

Output:
Er zal, naast een direkt mondelinge terugkoppeling met de betreffende medewerker, binnen twee weken een schriftelijke verslaglegging(*) gestuurd worden naar de opdrachtgever wanneer er veel algemene vragen of klachten gesignaleerd worden onder de medewerkers.

                            * Rapportage alleen bij >10 medewerkers.