De bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) leidt innovatietrajecten, gericht op de verbetering van de begeleiding van de medewerker. De BFT weet wat de actuele ontwikkelingen zijn in het beroep. Wanneer zich maatschappelijke trends voordoen, weet hij een vertaalslag te maken naar het domein van de arbeidsgezondheidszorg. Hij gebruikt aansluitend zijn deskundigheid om belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie te initiëren en collega’s enthousiast te krijgen en te overtuigen. De BFT heeft kennis van veranderingsprocessen. Ook is de BFT de persoon die een brug bouwt tussen de maatschappelijke ontwikkelingen, die eigen werkorganisatie, beschikbare evidentie en het daadwerkelijke praktische handelen.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie