Workshop of training

Indicatie:
Een workshop of training kan maatwerk worden wanneer u een specifieke wens heeft of in een bijzondere branche zit. Hiermee bedoelen wij een branche waarbij er geen behoefte is aan voorlichting over til en transfertechnieken of fysiek belastende werkzaamheden. Ook valt te denken aan het aan bod komen van vraagstukken die betrekking hebben op; competenties van medewerker en leidinggevende, actuele trends die een vertaalslag maken naar de arbeidsgezondheidszorg, veranderingsprocessen, borging van gegeven adviezen en bijvoorbeeld het nieuwe werken.

Kosten:
De kosten van de workshop en andere diensten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers/ groepen en de eventuele bedrijfsspecifieke wensen.

Voorwaarde: 
Kan starten na overleg of in samenwerking met opdrachtgever. In sommige gevallen is verder onderzoek geïndiceerd.

Omvang: 
Afhankelijk van de vraag, stellen wij vast hoeveel medewerkers er maximaal  deze workshop kunnen volgen. Deze duur is nader te bepalen. In sommige gevallen heeft deze workshop een directe aansluiting bij één van onze andere diensten.

Resultaat:
In de meeste gevallen is onze educatie gebaseerd op  recente literatuur, wetenschappelijke onderbouwingen  en zorgen wij minimaal voor borging van de meest essentiële en aangereikte informatie/handvatten. Regelmatig maken wij gebruik van gastsprekers die het specifieke maatwerk kunnen leveren. Onze workshops hebben een meetbare impact. Wij evalueren en meten de effecten van al onze interventies. Dus ook wanneer het maatwerk betreft.
                       
Inhoud: 
De workshop bestaat uit een bijeenkomst op locatie van desbetreffend bedrijf. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het accent gelegd op de praktische invulling. De onderwerpen die aan bod komen zijn afhankelijk van de wens.
Vaak werken wij met “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap” van Stephen Covey  of werken onze coaches met “the speed of trust” van Stephen MR Covey.

Output: 
Deze is afhankelijk van de input. Wij rapporteren altijd en volledig anoniem de tevredenheid van onze cursisten en wij verschaffen indien gewenst, informatie over mogelijk gesignaleerde knelpunten in de organisatie.