Wat is werkvermogen?
Hoe goed iemand – zowel geestelijk als lichamelijk – zijn eigen werk kan doen, wordt het werkvermogen genoemd. Uit onderzoek van de Finse professor Ilmarinen bleek dat werkvermogen een cruciale basisvoorwaarde is voor het wel bevinden van werknemers. Investeringen in het onderhouden en verbeteren van het werk vermogen hebben een positief resultaat op het voorkomen van uitval en arbeidsongeschiktheid. Het zorgt ervoor dat werknemers langer in goede gezondheid en met plezier kunnen werken en daarna ook meer van hun pensioen kunnen genieten. Verschillende factoren zijn van invloed op het behoud en de ontwikkeling van het werkvermogen. Maatregelen om de gezondheid van werknemers te verbeteren, zijn bijvoorbeeld conditietrainingen of hulp bij het aanpassen van houding en gedrag. Het is zowel voor de werknemer als het bedrijf belangrijk regelmatig stil te staan bij de lichamelijke en psychische gezondheid van werknemers.
Waardoor ontstaat nu verzuim? Verzuim wordt veelal veroorzaakt doordat er een tijdelijke disbalans bestaat tussen de arbeidsbelastbaarheid van de werknemer en de eisen die het werk aan hem of haar stelt (het werkvermogen). Het proces van arbeids(on)geschiktheid in een complexe context. De perceptie en het gedrag van de werknemer in dit systeem van op elkaar inwerkende factoren dragen in belangrijke mate bij aan de beslissing van een werknemer om het werk al dan niet te hervatten. Een dergelijke benadering is beschreven in een model voor ‘readiness for return to work’ (Franche & Krause, 2002). Vanuit deze complexiteit is het voor de clinicus de uitdaging om te achterhalen wat de werknemer als belemmerende factoren ervaart voor werkhervatting, gegeven zijn of haar klachten. Welke deze ook mogen zijn. De bedrijfsfysiotherapeut tracht deze belemmerende factoren zo valide en betrouwbaar mogelijk boven tafel te krijgen.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie