Medewerkers in de zorg hebben als gevolg van hun werkzaamheden met patiënten te maken met fysieke belasting en moeten daarvoor “fit zijn voor hun taak” en hun lichaam verstandig gebruiken. Om op een goede manier met deze fysieke belasting om te kunnen gaan is het belangrijk dat ergocoaches medewerkers praktisch kunnen instrueren en motiveren om hier op een bewuste en efficiënte manier mee om te gaan. De insteek:

bewustwording – gedragsverandering – eigen verantwoordelijkheid.

Resultaat van de cursus ergocoach

Na het volgen van de cursus ergocoach kan je collega’s adviseren en coachen over:

Fysieke belasting tijdens dagelijkse werkzaamheden en activiteiten;

De risico’s en de gevolgen hiervan voor medewerkers en de organisatie;

Hoe dit op een gunstige manier beïnvloedt kan worden door houding, efficiente bewegingsgewoonten en gedrag.

Inhoud van de cursus Ergocoach

Kern van de opleiding is: kennis over gezond werkn en training van de techniek van coaching. Ergocoaches moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. In onze cursus wordt daarbij in het bijzonder aandacht besteed aan coaching en communicatieve vaardigheden. Theorie wordt behandeld aan de hand van presentaties, discussies en praktijkoefeningen.

Beknopt Programma

Takenpakket ergocoach

Kennis van lichaam

Basisdeskundigheid fysieke belasting

Bewegingsvaardigheden en praktische handelingen

Wettelijk kader en fysieke belasting

Analyseren en signaleren

Communicatiemodellen

Coaching en adviesvaardigheden

Omgaan met weerstand

Praktijkadvisering ‘on the job”

Borging voor de toekomst

Praktijkopdrachten

Evaluatie

Werkwijze

De cursus Ergocoach bestaat uit een mix van theorie, demonstraties, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties, oefeningen en praktijk opdrachten. Er is veel aandacht voor het leren toepassen van praktische vaardigheden.

Cursus voorbereiding

We maken de cursus Ergocoach Zorg geheel op maat. Onze trainer heeft een kennismakingsgesprek met betrokkene op locatie. Wat is de huidige situatie? Wat zijn knelpunten? Wat moeten cursisten leren? Wat is het gewenste resultaat? Dit is het uitgangspunt voor de ergocoach cursus.

Cursus locatie

De cursus wordt inhouse, op locatie gegeven

Duur

3 bijeenkomsten (5 dagdelen). De cursus heeft een modulaire opbouw. Tussen de modules is een periode van 2-4 weken gewenst om ervaring op te doen. Na elke module volgt een opdracht.

Certificaat

Na het volgen van de cursus en het maken van de opdrachten

Vervolgmogelijkheden

Periodieke audit op vaardigheden

Helpdesk (telefonisch en per mail)

Verdieping voor technieken en vaardigheden

Verdieping hulpmiddelen en werkmaterialen

Verdieping motiveren en coachen

Inbedden van beleid en vasthouden van veranderingen

Deelname aan projectteam Periodiek spreekuur