De bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) heeft een spectrum aan mogelijkheden om een adequaat antwoord te geven op de vraag van de werkgever of medewerker. Hieronder valt ook het ontwikkelen van hulpmiddelen die de medewerker ondersteunen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De BFT kan hulpmiddelen ontwikkelen, maar zijn mogelijkheden zijn enigszins beperkt. Hij zal veelal in samenwerking met andere professionals met een technische achtergrond hulpmiddelen ontwikkelen met als doel om arbeidsrelevante klachten te verminderen dan wel te voorkomen. De BFT schetst dan het probleem op heldere wijze, en geeft de ontwerpcriteria aan. In samenspraak met de werkgever en medewerker wordt een mogelijke oplossing ontwikkeld, vaak in de vorm van een proefmodel of mock-up. Als dit concept voldoet, dan wordt het hulpmiddel gerealiseerd. De training die nodig is om de medewerker het hulpmiddel te laten gebruiken wordt verzorgd door de BFT.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie