De Bedrijfsfysiotherapeut heeft een groot assortiment aan onderzoeksinstrumenten. Hieronder lichten wij er twee toe:

OWAS
De OWAS-methode is gebaseerd op een eenvoudige en systematische observatie en classificatie van de werkhoudingen, gecombineerd met een inventarisatie van de verschillende taken. Dit laat toe om een meting te doen van de fysieke belasting via analyse van de lichaamshoudingen en het gewicht van de te dragen last. De methode geeft namelijk aan welke lichaamsbelasting aanvaardbaar is en welke niet. Er is bewust voor deze methode gekozen omdat deze zich niet richt op een specifieke handeling maar op een taak.

NIOSH
De NIOSH-methode is een rekenmethode waarmee kan worden berekend hoeveel kilogram in een bepaalde situatie mag worden getild zonder gezondheidsrisico te lopen. Dit wordt ook wel het aanbevolen gewicht genoemd. Wanneer het aanbevolen gewicht lager ligt dan het gewicht dat daadwerkelijk wordt getild bestaat er een risico op gezondheidsschade.Dit wordt berekend met de tilindex. De tilindex is daarom een zogenaamde risico-indicator.
De tilindex wordt berekend door het gewicht dat daadwerkelijk wordt getild te delen door het aanbevolen gewicht. De tilindex mag daarom niet boven de 1 uitkomen. Komt de tilindex wel boven de 1 uit, dan neemt het risico op klachten aan het bewegingsapparaat (botten, spieren, gewrichten) toe.
Kanttekening daarbij is dat de methode géén absolute garantie geeft dat werknemers géén gezondheidsklachten ontwikkelen: er is becijferd dat het aanhouden van de NIOSH normen voldoende is voor 90% van de mannen en 70% van de vrouwen. Voor 10%, respectievelijk 30%, blijft de kans op klachten aan het bewegingsapparaat tengevolge van te zwaar tillen dus nog steeds aanwezig.
*Peereboom K.J., de Langen N.C.H. Handboek Fysieke belasting, 2008

Preventie, Advies en Lifestyle Management Consultancy (PALMC): streeft naar productieve organisaties met vitale medewerkers.

Onze jarenlange praktijkervaring en kennis van arbeid en gezondheid maken dat wij snel en doeltreffend reageren. Graag bekijken wij met u, waar uw organisatie winst kan behalen.
et Duurzame Inzetbaarheid tot Arbeid (DIA) programma van PALMC is modulair van opbouw en draagt zorg voor een snelle en blijvende werkhervatting van medewerk(st)er met (dreigend) verzuim. Dit programma voorkomt (opnieuw) uitval op basis van klachten aan het houding- en bewegingsapparaat of mentale overbelasting.
PALMC streeft naar het optimaliseren van het eigen werkvermogen van de medewerker waardoor hij of zij duurzaam en gezond passende arbeid kan verrichten. Hiermee geeft PALMC mede invulling aan het project Duurzame Inzetbaarheid tot Arbeid.

PALMC beschikt hiertoe over gekwalificeerde en ervaren bedijfsfysiotherapeuten, manueel therapeuten, bedrijfsartsen, bedrijfspsychologen en coaches. Daarnaast kan men beschikken over korte lijnen met: medisch specialisten als orthopeed, revalidatiearts, sociaal geneeskundige, arbeidsdeskundige en re-integratie consulent. PALMC werkt nauw samen met diverse Arbodiensten.
Het programma van PALMC richt zich voornamelijk op het voorkomen van verzuim door een gedragsmatige aanpak. Duurzame werkhervatting is het resultaat van een goede samenwerking tussen het bedrijf, de medewerker, Arbodienst en PALMC.

Arbeids- Bedrijfsfysiotherapie
Onderzoek Belastbaarheid
Meting Werkvermogen
Werkplek onderzoek
Expertise / onderzoek
Ontwerpen & inrichten werkplaats
Ontwikkelen van Hulpmiddelen
Adviseren van de werkorganisatie
Management innovatieprocessen
Risico Inventarisatie & Evaluatie