De preventiemedewerker is een medewerker die in de organisatie werkt aan het in kaart brengen- en verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Het doel is het voorkomen van risico’s op ongevallen, ziekten en klachten. Voor de preventiemedewerker is het daarom belangrijk om antwoord te hebben op vragen als  “Wat houdt mijn rol precies in?”, “Hoe begin ik?” “Hoe maak ik een RI&E?” In de cursus preventiemedewerker leert u datgene wat nodig is om succesvol aan de slag te gaan.


NA HET VOLGEN VAN DE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER

Heeft u inzicht in arbeidsomstandigheden, arbeidsomstandighedenzorg en de wettelijke kaders.

Bent op de hoogte wat de functie van preventiemedewerker inhoudt als het gaat om taak- en regelgeving.

Weet u hoe u zich kunt laten informeren over arbeidsomstandigheden en arbeidsomstandighedenzorg.

Weet u wat de invloed is van fysieke belasting, werkdruk en psychosociale factoren op het ontstaan- en voorkomen van klachten

Bent op de hoogte van preventieve interventies. U weet welke arbeidsomstandigheden en ergonomische randvoorwaarden van belang zijn voor gezond werken en hoe u deze kunt optimaliseren.

leert werkgewoonten en werkomstandigheden van medewerkers te analyseren en te verbeteren.

Kunt systematisch adviseren en coachen over arbeidsomstandigheden, houding, werkgewoonten en gedrag gericht op gezond werken.


INHOUD VAN DE CURSUS PREVENTIEMEDEWERKER

Inleiding en kennismaking

Vaststellen specifieke vragen deelnemers

Arbeidsomstandigheden algemeen

Wet- en regelgeving algemeen

RI&E, bronaanpak en zorgcyclus

Wat is de basis van de Preventiemedewerker in de Arbo-wet?

Hoe deskundig moet de preventiemedewerker zijn?

Risico’s in de kantooromgeving

Werkplek in zijn algemeenheid en veiligheidsaspecten

Kantoorergonomie

Werkplek advies

Adviseren over beeldschermwerk & ergonomisch werken

Adviseren ter preventie van klachten