Indicatie:
Een Quick Scan is een korte en krachtige analyse van de huidige situatie gericht op het beantwoorden van de vraag waar de wensen, kansen en (on)mogelijkheden liggen voor gezond en winstgevend werken met betrekking tot fysieke arbeidsomstandigheden.                

Kosten:               op aanvraag

Voorwaarde:     Kan starten binnen 7 werkdagen na toestemming offerte.

Omvang:            Nader te bepalen en afhankelijk van bedrijfsgrootte.

Resultaat:           Het inventariseren waar kansen en mogelijkheden liggen voor gezond en winstgevend werken.

Inhoud: 
De focus is gericht op gedrag/attitude van de medewerkers, werkplekergonomie en werkorganisatie. Het is geen beknopte RI&E. De meerwaarde t.o.v. de RI&E is dat de quickscan zich richt op aspecten die een duidelijke relatie kunnen hebben met ziekteverzuim, motivatie en betrokkenheid van medewerkers. Het is dus duidelijk geen opsomming van afwijkingen van wet en regelgeving.

Output:
Een presentatie aansluitend aan het bedrijfsbezoek. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden in een managementsamenvatting van 2-3 A4 aangereikt.

PALMC adviseert de organisatie en kan een aanvullend onderzoek voor u verrichten . De bevindingen vormen dan het uitgangspunt, waarna verdiepend onderzoek wordt ingezet.