Indicatie: Het is van belang de werkplek zo in te richten dat onnodige fysieke belasting wordt voorkomen. De Bedrijfsfysiotherapeut (verder BFT genoemd) ondersteunt op basis van zijn deskundigheid ten aanzien van arbeidsgerelateerde aandoeningen het ontwerp en de inrichting van de werkplek.

Kosten:               Op aanvraag

Voorwaarde:
Kan starten na overleg of in samenwerking met de opdrachtgever. In sommige gevallen is verder onderzoek geïndiceerd.


Omvang:
Nader te bepalen en afhankelijk van de wensen.

Resultaat:
Voor bepaalde arbeidssituaties bestaan duidelijke richtlijnen, zoals beschreven in de Europese en arborichtlijnen. Voor andere arbeidssituaties zal de BFT zich beroepen op zijn kennis van de ergonomie. Het inrichten van de werkplek vindt veelal plaats in een multidisciplinair verband. Binnen dit verband is de BFT expert op het gebied van arbeidsrelevante aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Hij draagt deze kennis aan anderen over, zodanig dat de werkplek optimaal wordt ingericht.

Inhoud:
De BFT betrekt de medewerker, de werkgever bij het proces. Met hen worden afspraken gemaakt over de concrete invulling van de werkplek. De BFT ontwikkelt eventueel een zogenaamde mock-up in samenwerking met de medewerker en werkgever. Deze wordt getest, waardoor eventuele bijstellingen kunnen worden aangebracht voordat het definitieve                  ontwerp wordt geproduceerd. Deze een andere vormen van participatieve werkplekergonomie zijn illustratief voor de werkzaamheden van de BFT.

Output: 
De BFT evalueert op gepaste momenten het resultaat met het oog op het te bereiken doel en stemt vervolgstappen daarop af.