Indicatie:         De Workshop ‘Gezond Beeldschermwerk’ is geïndiceerd als er binnen de organisatie regelmatig (zelfde) klachten of vragen zijn over bijvoorbeeld de werktaken, werktijden, hoeveelheid werk, de taakvariatie, taakinhoud, werkplek inrichting (denk aan het thuis werken maar ook aan flex-plekken) en of de werkwijze.

Kosten:            De kosten van de workshop en andere diensten zijn afhankelijk van het aantal  deelnemers/ groepen en de eventuele bedrijfsspecifieke wensen.

Voorwaarde:   Kan starten binnen 7 werkdagen na toestemming offerte.

Omvang:         De interactieve workshop is voor een optimale participatie bedoelt voor maximaal 8 personen. Deze duurt 2 uur, waarna er aansluitend werkstijlscans gedaan kunnen worden.

Resultaat:        1. Preventie van klachten

De cursus heeft als doel om mensen bewust te maken van de risico’s van het werken met beeldschermen en hun handvatten te geven om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Dit wordt gedaan middels scholing over het functioneren van het menselijk lichaam, werkorganisatie, werkplekinrichting, werkdruk, werkwijze en leefstijl.

2. Vroegtijdige herkennen van klachten

Klachten die in een vroeg stadium herkend en erkend worden zijn vaak beter en sneller te behandelen. Het is dus essentieel dat medewerkers en werkgevers in een vroeg stadium maatregelingen nemen. Er zal aandacht besteedt worden aan de routing die medewerkers moeten nemen als ze klachten ervaren die mogelijk arbeidsgerelateerd zijn.

3.Medewerkers ervan overtuigen dat er een eigen verantwoordelijkheid is.

Beeldschermwerk is een deel van de dagelijkse taak van een medewerker. Tijdens een “fulltime” arbeidsovereenkomst is een medewerker gemiddeld 8 uur per dag werkzaam voor zijn werkgever. Dit is 1/3 deel van een etmaal. Als we ervan uit gaan dat een mens ongeveer 8 uur per dag zijn nachtrust heeft leert de eenvoudige rekensom dat er 8 uur overblijven voor de thuissituatie.

Indien een medewerker ten gevolge van zijn arbeidssituatie uitvalt heeft dit ongetwijfeld ook invloed op zijn privé-situatie. Een eigen (on)verantwoordelijkheid tijdens de werksituatie heeft dus invloed op haar/zijn privé-situatie.

Daar tegenover staat dat (on)verantwoordelijk gedrag met betrekking tot de belasting van het houdings- en bewegingsapparaat tijdens de thuissituatie ook van invloed is op de werksituatie (bijvoorbeeld verkeerde tiltechniek, verkeerde zithoudingen, gebruik PC thuis, enz.).

Hieromtrent zal er tijdens de workshop ook houdingen en bewegingen in de thuissituatie aan bod komen.

4. Deelnemers actief aan het werk zetten om zelf met oplossingen te komen.

Uitgangspunt tijdens de cursus is om mensen eerst te leren omgaan met de bestaande middelen. Tegenwoordig wordt vaak gedacht dat klachten voorkomen of bestreden kunnen worden door het gebruik van hulpmiddelen.

Hulpmiddelen kunnen echter tot passiviteit leiden. Deze extrinsieke oplossingen geven vaak tijdelijk een resultaat. Veel meer moet gekeken worden naar intrinsieke oplossingen. Tijdens de cursus wordt enerzijds veel aandacht besteed aan hoe een medewerker zichzelf kan uitnodigen tot meer beweging in situaties waar sprake is van statische belasting. Anderzijds wordt aandacht  besteed aan manieren van ontlasting in situaties waar sprake is repeterende bewegingen.

5. Terugdringen van het arbeidsverzuim door preventieve gedragsverandering

Door het geven van theoretische en praktische informatie inzake belastende en ontlastende momenten tijdens arbeidssituaties (op het werk en thuis) wordt beoogd een gedragsverandering te bewerkstelligen waardoor het uiteindelijke doel is arbeidsverzuim tijdens werk- en thuissituatie terug te dringen.                      


Inhoud: De workshop bestaat uit een bijeenkomst op locatie van desbetreffend bedrijf. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het accent gelegd op de praktische invulling. De onderwerpen die aan bod komen zijn:

Theorie:

–           Anatomie en fysiologie (hoe zit het lichaam in elkaar en hoe werk het)

–           Klachten die kunnen ontstaan.

–           Pathologie (werkingsmechanisme van klachten).

–           Preventie.

Praktijk:

–           Werkplek instelling en opstelling

–           Werkwijze (incl. werkhouding)

–           Werktaken

–           Werkdruk

–           Werktijden (o.a. pauze actief middels oefeningen)

Zoals al eerder aangegeven worden er bij deze onderwerpen een aantal “links” gelegd naar de thuissituatie en naar het thuis werken.

Output: Naast een persoonlijk actieplan per medewerker nemen wij 3 maal een enquête af die bedoelt is voor het HRM en de bedrijfsarts. Het doel van deze enquête is:

1.Informatie krijgen in zake duur van computergebruik tijdens werk- en thuissituatie.

2.Inzicht te krijgen wat cursisten, binnen hun werkomgeving, belastende en ontlastende momenten vinden.

3. Inzicht krijgen in de al dan niet reeds bestaande klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

4. Inzicht krijgen in de medische consumptie van een medewerker.

5. Informatie krijgen over de levensstijl in zake sportieve activiteiten van een medewerker.