Medewerkers die te maken hebben met fysieke belasting hebben minder snel klachten, herstellen sneller en zijn duurzaam inzetbaar als zij fit zijn voor hun taak en hun lichaam verstandig gebruiken. Dit is te bereiken door medewerkers praktisch te instrueren over factoren die van invloed zijn op het ontstaan en voorkomen van blessures gerelateerd aan fysieke belasting. De cursus ADVISEUR FYSIEKE BELASTING geeft medewerkers de benodigde kennis om collega’s te adviseren.

RESULTAAT

Na het volgen van onze cursus kunnen deelnemers medewerkers observeren, adviseren en instrueren over:

fysieke belasting bij werkzaamheden als lang staan, schoonmaken, duwen, trekken, bijvullen, reiken, tillen

de risico’s en gevolgen van (over)belasting door fysieke belasting

Hoe fysieke belasting op een gunstige manier beïnvloedt kan worden door het verbeteren van houding, werkgewoonten, ontspanning en het gebruik van hulpmiddelen

INHOUD VAN DE CURSUS

Kern van de cursus is: kennis over gezond werken en training van de techniek van coaching.

Adviseurs moeten allereerst uiteenlopende vormen van werkgedrag op een praktische en efficiënte manier kunnen analyseren. Vervolgens wordt van hen een terzake kundig advies verwacht over het omgaan met fysieke belasting gezonde werkgewoonten en de inzet van hulpmiddelen. We besteden veel aandacht aan communicatieve vaardigheden, zodat de adviseur zijn kennis en inzicht kan overdragen op collega’s en hen waar nodig ook weet te motiveren tot gedragsverandering.

De insteek: Bewustwording – Gedragsverandering – Eigen verantwoordelijkheid

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inzicht in gezonde en belastende houdingen en bewegingen tijdens de werkzaamheden (hierbij gebruiken we foto’s)

Bespreken van belastende werksituaties

Hoe werken de spieren en gewichten tijdens belastende activiteiten?

Welke spieren kan je gebruiken om gewrichten te beschermen?

Wat kan je zelf doen om fysieke belasting te verlagen?

Zelf oefenen, ervaren en oordelen tijdens het oefenen van verschillende werkhoudingen

Veelvoorkomende lichamelijke klachten: hoe herken je beginnende signalen en wat is je rol?

Enkele oefeningen die bijdragen aan taakgerichte fitheid en het verbeteren van belastbaarheid

Coachingsmodellen

Oefenen met coachen en adviseren gericht op bewustwording en gedragsverandering

VOORBEREIDING

Onze trainer heeft een kennismakingsgesprek met u en enkele medewerkers. Wat doen zij? Hoe doen zij dat? Wat zijn de knelpunten? En wat moeten zij leren? We maken hiervan enkele foto’s. Dit is het uitgangspunt voor de cursus.

CERTIFICAAT

Bij een gunstige beoordeling van het uitvoeren van een werkplekonderzoek ontvangt de deelnemer een certificaat “Adviseur Fysieke Belasting ”.

FOLLOW-UP Deelnemers dragen zelf onderwerpen aan voor verdieping of uitbreiding van kennis op het gebied van vitaliteit, werk/privé balans, communicatie.